Сборен концерт “Зимна приказка”, 2020

/ декември 30, 2020/ Новини/ 0 comments

Здравейте, приятели! Пред прага на настъпващата 2021 година ще подредим поредното стъкълце на нашия “Коледен калейдоскоп”! Ще ви представим “Зимна приказка” – цветна и изпъстрена с топли послания, много песни, танци и красота. В концерта ще видите наученото от децата по време на онлайн-заниманията в електронна среда, както и откъси от нашите спектакли „Коледни небивалици“ през годините. В 18.00ч. линкът ще бъде активен, отворете го! Нека бъдем гости в домовете ви! За доброто настроение на всички! Да бъдем заедно!

Share this Post

Leave a Comment