УЧАСТИЕ В РЕГИОНАЛЕН ФОРУМ ПО ПРОЕКТ BGLD-2.001-0004  „ИЗГРАЖДАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР В ГРАД МОНТАНА“

/ септември 21, 2022/ Новини

На 21.09.2022 година кариерните консултанти Анжела Димитрова и Камелия Методиева от ЦПЛР ОДК „Ние, врабчетата“ – гр. Монтана, участваха в Регионален форум по Проект BGLD-2.001-0004 „Изграждане на Младежки център в град Монтана“, изпълняван от Община Монтана, финансиран чрез Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“. Поканата за участие е свързана с обмяната на опит в…