УЧАСТИЕ В РЕГИОНАЛЕН ФОРУМ ПО ПРОЕКТ BGLD-2.001-0004  „ИЗГРАЖДАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР В ГРАД МОНТАНА“

/ септември 21, 2022/ Новини/ 0 comments

На 21.09.2022 година кариерните консултанти Анжела Димитрова и Камелия Методиева от ЦПЛР ОДК „Ние, врабчетата“ – гр. Монтана, участваха в Регионален форум по Проект BGLD-2.001-0004 „Изграждане на Младежки център в град Монтана“, изпълняван от Община Монтана, финансиран чрез Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“. Поканата за участие е свързана с обмяната на опит в подпомагането на младежи до 29 години, чрез неформални дейности, инициативи, кариерно ориентиране и връзка с пазара на труда. Изклютелно полезна информация кариерните консултанти получиха от представяне дейността на Професионален и образователен център „Хрингсяу“, гр. Рейкявик, Исландия, както и от проведените до момента неформални дейности на Младежки център – гр. Монтана. Контактите между екипите допринесоха за бъдещи съвместни дейности за осъществяване на обща подкрепа на младежи до 29 години.

Share this Post

Leave a Comment