Футбол

Футболната игра се радва на голяма популярност в град Монтана. Градският футболен клуб е създаден през далечната 1921 година. През годините любителите на футбола в Монтана помнят доста славни състезателни сезона в елитната професионална група. 

Организационната форма футбол при ОДК “Ние, врабчетата” гр. Монтана е основата на онази пирамида, която наричаме детско-юношески футбол в нашия град. Работата обхваща предимно деца в периодите на предварителна и начална спортна подготовка, а също така и начална футболна подготовка. Иначе казано, деца на възраст от 6 до 10 години. Целта на нашата работа е достигане на определено ниво на подготвеност. Задачите, пред които сме изправени са много и особено важни за съответните възрастови групи. Умения за работа в екип, правилознание и любов към играта, укрепвани, развиване на двигателни качества, разучаване и затвърждаване на технически умения и навици са само едни от тях. Стимулирането разтежа на подрастващите и изграждането на трайни хигиенни навици са не по-малко важни.

Всяка година задължително участваме във форматите Футбол 5 и Футбол 7 пад егидата на БФС. Спечелените първи места и множество отличия ни превръщат в абсолютен законодател на детско-юношеския футбол в Северозападна България.

   Голяма част от момчета, занимаваще се с футбол в  ОДК ” Ние, врабчетата” град Монтана са включвани в представителните отбори на ФК ” Монтана” . Заниманията се провеждат на стадион Огоста.

РЪКОВОДИТЕЛ:

Юлиан Райчев, ст.учител по футбол в ОДК “Ние, врабчетата”