Фолклорен танцов ансамбъл “Северняци”

Фолклорен танцов ансамбъл “Северняци” е създаден през 1961 година и е една от формациите на ЦПЛР Обединен детски комплекс “Ние, врабчетата”. Името на състава идва от региона, в който се намира гр. Монтана, в северозападната част на България. Съставът има богат репертоар и изпълнява различни танци от всички фолклорни етнографски области на страната. ФТА “Северняци” има изнесени над 1400 концерта в страната и чужбина. 

Участвали сме в: САЩ; Испания; Русия; Беларус; Чехия; Германия; Словакия; Турция; Гърция; Македония; Унгария; Малта; Румъния; Полша; Италия; Австрия и др.

Екипът, който ръководи ансамбъла, включва трима учители, танцово изкуство и един корепетитор. Във ФТА ” Северняци” са включени над двеста и двадесет  деца от четири до деветнадесет годишна възраст. Участниците са разпределени в петнадесет постоянни групи, съобразени с възрастта на децата и степента им на подготовка. Заниманията се провеждат в залата на Общински младежки дом в град Монтана, по предварително изготвен седмичен график.

За включване на детето в състава на ФТА “Северняци” родителят подава заявление по образец.

Повече информащия ще намерите в раздел ” Записване в ОПФ” .

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО НАРОДНИ ТАНЦИ

  1. Предоставяне на подкрепа за личностно развитие на децата и учениците, която се прилага в съответствие с индивидуалните и образователни потребности на всяко дете.
  2. Осигуряване на подходяща физическа, психологическа и социална среда за развитие на способностите и уменията на децата и учениците;
  3. Дейности за стимулиране развитието на личностни качества, социални и творчески умения и изяви на способностите в областта на изкуствата.
  4. Обучение на подрадтващите на народни танци;
  5. Развитие и усъвършенстване на танцовите умения, музикалния слух, чувство за ритъм и координация;
  6. Развиване и усъвършенстване на танцовите умения, работа в ансамбъл и укрепване на физическото драве на децата;
  7. Използване на заниманията с народни танци като профилактика срещу тютюнопушуну, алкохол, наркотици, превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение.

 РЪКОВОДИТЕЛИ НА ФТА “СЕВЕРНЯЦИ”

Гергана Тонева, ст. учител танцово искуство

Ина Лозанова, ст. учител танцово изкуство

Владимир Александров, корепетитор