Плуване

Ежегодно единственият закрит плувен басейн в  VI ОУ в града ни е посищаван между 150 и 200 деца на възраст от 6 до 14 години. 

Под дългогодишното ръководство на г-жа  Марина Димитрова децата усвояват различните стилове в този спорт.