ЛФК- лечебна физкултура

От 2001 г. в ОДК ” Ние, врабчетата” град Монтана за занимания с лечебна физкултура са обхванати деца от предучилищна възраст и начална степен в училище. Целта е профилактика на детското здраве посредством комплекс от упражнения и спортни игри. Работата в групите е насочена към профилактика на заболяванията с физически упражнения. Според особеностите на групите се прилагат и упражнения – дихателни, изправителни за гръбначния стълб, за правилната стойка, упражнения за плоскостъпие, за хвърляне, координация и други. Наблюдава се заинтересованост и желание от страна на децата и родителите за занимание с физкултура и спорт. В учебният материал са заложени и много спортни и подвижни игри, които с емоционалният се характер допринасят за изпълнението на поставените задачи.

Заниманията се водят на място в съответните подготвителни групи детските градини и училища.

Ръководител:

г-жа Цветана Кашанова – ЗДУТД в ОДК “Ние, врабчетата”