За настоящата учебна 2023/2024год. клуб за модерни танци “Дъга” обявява прием на деца от 5 до 7 години.

/ септември 11, 2023/ Новини

Обучението е безплатно. Заявления се подават в сградата на ЦПЛР ОДК “Ние, врабчетата”

Адрес: Гр. Монтана, пл. Славейков №1

Телефон за информация: 096/306 404 , 0878 519 219

Share this Post