Баскетбол

   Баскетболната игра като форма на обучение в ОДК ” Ние,врабчетата” град Монтана е въведена от учебната 2004/ 2005 година. В заниманията по баскетбол се включват момичета от II до  XII клас , разпределени в групи, съобразени с нивото на техниката и двигателната подготовка. 

     Учебната програма включва усвояване на основните технически умения, правилата на играта и изграждане на навици за редовни занимания с физическа култура и спорт.

     Заниманията се провеждат в спортна зала ” Младост” под ръководството на г-н Славко Димитров.